• eISSN : 2822-6755
Cilt 23, Sayı 2 (2022)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazıları
PREVALENCE OF IMPACTED MOLAR TEETH AMONG DİYARBAKIR POPULATİON İN TURKEY: A RETROSPECTİVE STUDY
Hacer Sena KARDAŞ, Belgin GÜLSÜN
Cilt 23, Sayı 2, 2022    56-60.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]
INVESTIGATION OF THE INFRAOCCLUSION IN PRIMARY MOLARS
Emre NAİBOĞLU, Oya AKTÖREN
Cilt 23, Sayı 2, 2022    61-67.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]
Olgu Sunumları
Retreatment and Apexification in Mandibular Anterior Teeth with Apical Resection: A Case Report
Gamze Durak, Sadullah Kaya
Cilt 23, Sayı 2, 2022    40-43.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]
Endodontic Treatment of Mandibular Lateral Teeth with Vertucci Type ΙΙ Root Canal Configuration: A Case Report
Hasret Kılıvan, İbrahim Uysal
Cilt 23, Sayı 2, 2022    44-47.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]
CLOSING DIASTEMA WITH DIRECT COMPOSITE VENEER: A CASE REPORT
Abdurrahman YALÇIN, Elif Pınar BAKIR
Cilt 23, Sayı 2, 2022    48-52.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]
INTRAORAL RANULA AND TREATMENT: CASE REPORT
Davut GÖKSU, Nedim GÜNEŞ
Cilt 23, Sayı 2, 2022    53-55.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]