• eISSN : 2822-6755
Özet - INTRAORAL RANULA AND TREATMENT: CASE REPORT
Davut GÖKSU, Nedim GÜNEŞ

Özet

Ranula; ağız tabanındaki tükürük bezlerinin ekstravazasyonundan kaynak alan bir mukoseldir. Palpasyonda fluktuasyon gösteren ağrısız ve yumuşak bir kitledir. Ranula için çeşitli tedaviler rapor edilmiştir. Bunlar içerisinde; eksizyon, marsupiyalizasyon, kistik sıvının aspirasyonu gibi çeşitli tedavi yöntemleri yer almaktadır. Bu çalışmamızda eksizyon ile tedavi ettiğimiz ranula vakasını sunacağız.

Anahtar Kelimeler: Ranula, marsupiyalizasyon, psödokist

Abstract

Ranula; It is a mucocele and results from extravasation of the salivary glands in the floor of the mouth. It is a painless and soft mass that fluctuates on palpation. Various treatments have been reported for ranula. Among these; there are various treatment methods such as excision, marsupialization, aspiration of cystic fluid. In this study, we will present the ranula case that we treated with excision.

Keywords: Ranula, marsupialization, pseudocyst

[PDF]
Cilt 23, Sayı 2 (2022)