• eISSN : 2822-6755
Özet - Endodontic Treatment of Mandibular Lateral Teeth with Vertucci Type ΙΙ Root Canal Configuration: A Case Report
Hasret Kılıvan, İbrahim Uysal

Özet

Bu vaka raporunda tip ΙΙ 2 kanal konfigürasyonuna sahip mandibular lateral dişlerin konservatif endodontik tedavileri sunulmaktadır. 66 yaşında erkek hasta 32, 33, 42 ve 43 numaralı dişlerinin kanal tedavilerinin yapılması için kliniğimize başvurdu. Hastanın anamnezinde ilgili dişlerde sıcak ve soğuk hassasiyeti olduğu ve sıcağa bağlı hassasiyetten sonra hemen geçmeyen ağrılarının olduğu öğrenildi. Lokal anestezi altında dişlerin kanal tedavilerine başlandı ve her iki lateral kesici dişin de ikişer kanal girişi olduğu görüldü. Sodyum hipoklorit (NaOCl) ve EDTA yıkaması eşliğinde gerçekleştirilen kemomekanik preparasyon işleminin ardından dişler gütaperka ve Sealapex kanal dolgu patıyla doldurularak kompozit rezinle restore edildi. Alınan bitim radyografilerinde lateral kesici dişlerin Vertucci Tip ΙΙ kanallara sahip oldukları belirlendi.

Anahtar Kelimeler: Vertucci Tip ΙΙ, mandibular lateral kesici dişler, endodontik tedavi.

Abstract

In this case report, conservative endodontic treatment of mandibular lateral teeth with type ΙΙ canal configuration is presented. A 66-yearold male patient applied to our clinic for root canal treatment of teeth 32, 33, 42, and 43. In the patient's anamnesis, it was learned that he had hot and cold sensitivity in the related teeth and pain that did not get relief immediately after sensitivity to heat. Root canal treatment of the teeth was initiated under local anesthesia, and it was observed that both lateral incisors had two canal entrances. After the chemo-mechanical preparation with sodium hypochlorite and EDTA irrigation, the teeth were filled with gutta-percha and Sealapex and restored with composite resin. In the final radiographs, it was determined that the lateral incisors had Vertucci Type ΙΙ canals.

Keywords: Vertucci Type ΙΙ, mandibular lateral incisors, endodontic treatment.

[PDF]
Cilt 23, Sayı 2 (2022)