• eISSN : 2822-6755
Özet - Retreatment and Apexification in Mandibular Anterior Teeth with Apical Resection: A Case Report
Gamze Durak, Sadullah Kaya

Özet Bu olgu sunumunun amacı; apikal rezeksiyon uygulanmış ancak apikal bölgede iyileşme sağlanamamış ve semptomları devam eden 20 yaşındaki kadın hastanın 41 ve 42 numaralı dişlerinin apeksifikasyonu ve tedavi sürecinin sunulmasıdır. Kliniğimize başvuran hastadan alınan anamnez ve muayene sonucu mandibular anterior bölgede daha önce kanal tedavisi ve apikal cerrahi yapıldığı ancak hastada perküsyon duyarlılığı olduğu öğrenildi. Hasta bilgilendirilip eski restorasyonun kaldırılmasını takiben kanal söküm işlemi yapıldı. İkinci seans, apikal bölgede sert doku bariyeri mineral tiroksit agregat (MTA) kullanılarak ortograt yöntemle oluşturuldu. MTA uygulanmasını takiben iki gün sonra hastanın kanal tedavisi ve ilgili dişlerin kompozit restorasyonu yapıldı. Takip eden süreçte dişlerin klinik olarak asemptomatik olduğu gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Apeksifikasyon, mineral trioksit agregat, reatretment.

Abstract This case report aims to present the apexification of teeth 41 and 42 of a 20-year-old female patient who underwent apical resection but showed no improvement in the apical region and continued to show symptoms and the treatment process. As a result of the anamnesis and examination taken from the patient who applied to our clinic, it was learned that root canal treatment and apical surgery had been performed in the mandibular anterior region before, and the patient had had percussion sensitivity. After the patient was informed and the old restoration was removed, the root canal was retreated. In the second session, the hard tissue barrier in the apical region was formed by the orthograde technique using mineral thyroxine aggregate (MTA). The root canal treatment and composite restoration were performed two days after the MTA application. In the following process, it was observed that the teeth were clinically asymptomatic.

Keywords: Apexification, mineral trioxide aggregate, retreatment

[PDF]
Cilt 23, Sayı 2 (2022)