• eISSN : 2822-6755
Makale süreçleri dergipark üzerinden yürütülmektedir.
Lütfen bu web adresinden makale yüklemeyiniz. Aşağıdaki linkten dergipark web sayfamıza ulaşabilirsiniz.
https://dergipark.org.tr/tr/pub/dicledentj

Volume 24, Number 2 (2023)
Cover File / Contents/Index File
Original Articles
EVALUATION OF SHEAR BOND STRENGTH OF A UNIVERSAL ADHESIVE RESIN WITH DIFFERENT PRODUCTION NUMBER
Hande Yalçınkaya Cengiz, Esra Hayriye Ülker, Sema Belli
Cilt 24, Sayı 2 45-51 doi:-
[PDF]            [Stats]
Case Reports
DENTOFACIAL EFFECTS OF FIXED ORTHODONTIC TREATMENT WITH MANDIBULAR SYMPHYSEAL DISTRACTION OSTEOGENESIS AND RAPID MAXILLARY EXPANSION: A ONE-YEAR FOLLOW-UP CASE REPORT
Mehmet Ali Yavan, Nihal Hamamcı, Bilal Ege
Cilt 24, Sayı 2 52-58 doi:-
[PDF]            [Stats]
DENTAL TRAVMA SONUCU KOMPLİKE KRON KIRIĞI MEYDANA GELEN KAPALI APEKSLİ GENÇ DAİMİ DİŞİN VİTAL PULPA TEDAVİSİ VE RESTORASYONU: OLGU SUNUMU
Yelda Polat, Hasan Said Şener, Emin Caner Tümen
Cilt 24, Sayı 2 59-64 doi:-
[PDF]            [Stats]