• eISSN : 2822-6755
Cilt 24, Sayı 1 (2023)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Araştırma Yazıları
#25 / 0.06 GÜTA PERKA KONLARIN ÇAP FARKLILIĞININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Ezgi İlkay Zengin, Elif Nur Yolcu, Merve Yeniçeri Özata
Cilt 24, Sayı 1, 2023    1-4.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]
THE IMPACT OF THE COVID-19 PANDEMIC ON THE DENTISTS WORKING IN DİYARBAKIR PUBLIC HOSPITALS
Cihad YILDIZ, Şeyhmus BAKIR
Cilt 24, Sayı 1, 2023    5-18.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]
Olgu Sunumları
SEMENTO-OSSÖZ DİSPLAZİ: OLGU RAPORU
Can Sezgin, Belgin Gülsün
Cilt 24, Sayı 1, 2023    19-22.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]
SERBEST DİŞETİ GREFTİ: OLGU SUNUMU
Gülnur Sağlam, Ahmet Dağ
Cilt 24, Sayı 1, 2023    23-27.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]
Derlemeler
DİŞ HEKİMLİĞİNDE ADEZİV SİSTEMLER
İbrahim Halil Avcılar, Şeyhmus Bakır
Cilt 24, Sayı 1, 2023    28-36.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]
İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE VİDALI VE SİMANTE PROTEZ SİSTEMLERİ
Verda Gökçe ÇAKAR, İbrahim Halil TACİR, Zelal SEYFİOĞLU POLAT
Cilt 24, Sayı 1, 2023    37-43.
[Özet]            [PDF]            [İstatistik]