• eISSN : 2822-6755
Özet - DİŞ HEKİMLİĞİNDE ADEZİV SİSTEMLER
İbrahim Halil Avcılar, Şeyhmus Bakır

ABSTRACT

From the past to the present, researchers have aimed to develop new methods for the adhesion of restorative materials to the tooth. With the increasing importance given to aesthetics, the concept of extension for preventation has turned into minimally invasive dentistry with the advances in adhesive dentistry. For the success of restorations, dentists should follow the developments in adhesive systems and choose appropriate materials. These systems create the bonding between dental hard tissues and restorative material by forming a hybrid layer. In recent years, methods such as MMP inhibitors, antibacterial agents, wet bonding and remineralization of the hybrid layer have been developed in order to prevent the degradation of the hybrid layer and stabilize the collagen matrix. This review includes the historical development of adhesive systems from past to present and classification according to clinical application stages.

Keywords: Adhesion, adhesive systems, hybrid layer

ÖZET

Geçmişten günümüze kadar araştırmacılar restoratif materyallerin dişe adezyonu konusunda yeni yöntemler geliştirmeyi amaçlamışlardır. Adeziv diş hekimliğindeki gelişmelerle birlikte, estetiğe verilen önemin giderek artması korumak için genişletmek kavramının, yerini minimal invaziv diş hekimliğine bırakmasını sağlamıştır. Restorasyonların başarısı için, diş hekimlerinin adeziv sistemlerdeki gelişmeleri takip etmeleri ve uygun materyalleri tercih etmeleri gerekmektedir. Bu sistemler diş sert dokuları ile restoratif materyal arasında hibrit tabaka oluşturarak bağlanmayı gerçekleştirmektedir. Son yıllarda, hibrit tabakanın bozulmasını engellemek ve kollajen matriksi stabilize etmek amacıyla MMP inhibitörleri, antibakteriyel ajanlar, wet bonding ve hibrit tabakanın remineralizasyonu gibi yöntemler geliştirilmiştir. Bu derleme; adeziv sistemlerin geçmişten günümüze kadar tarihsel gelişimi ve klinik uygulama aşamalarına göre sınıflandırılmasını içermektedir.

Anahtar Kelimeler: Adezyon, adeziv sistemler, hibrit tabaka

[PDF]
Cilt 24, Sayı 1 (2023)