• eISSN : 2822-6755
Cilt 22, Sayı 2 (2021)
Kapak Dosyası / İçindekiler Dosyası
Olgu Sunumları
FREE GINGIVAL GRAFT: A CASE REPORT
Merve TUR, Ebru SARIBAŞ
Cilt 22, Sayı 2, 2021    29-32.
[PDF]            [İstatistik]
TORUS MANDIBULARIS: A CASE REPORT
Ufuk BAKAY, Abdullah ÇAKIR, Belgin GÜLSÜN
Cilt 22, Sayı 2, 2021    33-35.
[PDF]            [İstatistik]
TREATMENT OF LOCALIZED GINGIVAL RECESSION WITH CORONALLY ADVANCED FLAP AND CONNECTIVE TISSUE GRAFT: A CASE REPORT
Yunus GÜNEŞ, Arzum GÜLER DOĞRU
Cilt 22, Sayı 2, 2021    40-43.
[PDF]            [İstatistik]
IMPLANT-RETAINED SECTIONAL COMPLATE MANDIBULER DENTURE FOR A SCLERODERMA INDUCED MICROSTOMIA PATIENT: A CASE REPORT
Ayça Deniz İZGİ, Ediz KALE, Kamil Serkan AĞAÇAYAK
Cilt 22, Sayı 2, 2021    44-48.
[PDF]            [İstatistik]
Derlemeler
POSTERIOR INTRACORONAL RESTORATIONS
Yalçın DEĞER, Ebru SÜMER
Cilt 22, Sayı 2, 2021    36-39.
[PDF]            [İstatistik]